отмествам се

отмествам се
гл. - отстранявам се, отдръпвам се, изтеглям се, оттеглям се, дръпвам се

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • отмествам — гл. премествам …   Български синонимен речник

  • мърдам — гл. шавам, движа се, местя се, вървя, отмествам се, отдръпвам се, отстранявам се, оттеглям се гл. движа, раздвижвам, тикам, тласкам, клатя, друсам, разклащам, помръдвам, размърдвам, раздрусвам, примърдвам, местя, размествам, отмествам гл. кръшкам …   Български синонимен речник

  • бягам — гл. тичам, припкам, търча, летя, бързам, изтичвам, изтърчавам, притърчавам, дотърчавам, прибягвам, притичвам, потичвам, поприпквам, плюя си на петите гл. избягвам, отбягвам, оттеглям се, напускам, страня, разбягвам се, отдалечавам се, отстранявам …   Български синонимен речник

  • замествам — гл. заменявам, сменявам, разменявам, отмествам, премествам, размествам, отменявам гл. наследявам гл. заменям, заемам мястото на, измествам гл. уволнявам гл. представям, представител съм на, заместник съм на …   Български синонимен речник

  • измествам — гл. избутвам, изтласквам, изтиквам, премествам, размествам, отмествам, пренасям, прехвърлям, местя гл. замествам, наследявам, сменявам, заменявам гл. заемам мястото на, уволнявам гл. заменям гл. изпъждам …   Български синонимен речник

  • махам — гл. размахвам, замахвам, ръкомахам, жестикулирам гл. премахвам, отмахвам, отстранявам, отделям, шкартирам, отблъсквам, изключвам, отбивам, отклонявам, отмятам, отхвърлям, захвърлям, мятам, хвърлям, изоставям, пръждосвам, отмествам гл. въртя,… …   Български синонимен речник

  • местя — гл. мърдам, размествам, премествам, движа, раздвижвам, тикам, тласкам, поставям на друго място, отмествам …   Български синонимен речник

  • мръдвам — гл. движа се, раздвижвам се, разклащам се, разлюлявам се, шаввам, разшавам се гл. тръгвам, отивам, поемам пътя, поемам, потеглям гл. размествам, отдръпвам, отмествам, отстранявам …   Български синонимен речник

  • отдалечавам — гл. раздалечавам, отделям, разделям, разлъчвам гл. отстранявам, премахвам, отхвърлям гл. отблъсквам, отбивам, махвам, отмахвам, отмествам, премествам, отвеждам, отмятам гл. извеждам, откарвам, изпъждам гл. отклонявам, предотвратявам гл …   Български синонимен речник

  • отдръпвам се — гл. отстранявам се, отделям се, оттеглям се, отдалечавам се, измъквам се, отстъпвам, отмествам се, дръпвам се, издърпвам се гл. отчуждавам се, охладнявам гл. избягвам, отбягвам, отклонявам се гл. отказвам се …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”